Quisom

Organització

La organització d’ASBTEC està dividida per seccions, cada una de la qual està dirigida per un membre de la Junta o soci actiu. Clica en una d’elles per saber-ne més!

Visió, missió i valors que tenim

Visió

ASBTEC es projecta al futur com l’entitat de referència per a professionals i estudiants de Biotecnologia a Catalunya, capaç de reunir i dinamitzar a tot aquest potencial humà per a donar lloc a una xarxa col·laborativa  pels biotecnòlegs i per a la Biotecnologia.

Missió

ASBTEC té com a missió promocionar la figura del Biotecnòleg i la Biotecnologia davant dels diferents actors del sector (administració, patronal i societat), vetllar per una formació de qualitat i contínua pels Biotecnòlegs, crear un espai que faciliti l’intercanvi d’idees i projectes, i promocionar  el desenvolupament d’una xarxa col·laborativa tant a nivell nacional com internacional.

Valors

Col·laboració: ASBTEC fomenta el treball en equip i lideratge, així com també el companyerisme, com a instruments per a optimitzar els recursos i obtenir millors resultats als nostres projectes. Tanmateix, ASBTEC catalitza la participació en les xarxes i agrupacions professionals com a via per a assolir  els objectius marcats .

Compromís: ASBTEC creu en el compromís dels seus membres per a assolir els objectius proposats, que en sorgeixin altres de nous,  i vetllar així per una millora contínua del sector.

Proactivitat: ASBTEC vol una actitud en la qual els seus membres assumeixin el ple control de la seva conducta de manera activa, el que implica la presa d’iniciativa en el desenvolupament d’accions creatives i audaces per generar millores en el nostre sector.

Objectius que perseguim

Promoure

Constituir-se com a portaveu dels llicenciats/des i estudiants per realitzar una promoció laboral de la figura del biotecnòleg davant les institucions públiques i privades.

Afavorir, participar i fomentar la interconnexió de tots els actors clau del sectors biotecnològics català (comunitat universitària, investigadors, empreses, institucions i inversors).

Plantejar noves formes de relació entre la societat i la Biotecnologia per tal de millorar-ne la percepció i la difusió.

Formar

Professionals: treballar per la formació continuada dels professionals de la Biotecnologia, realitzant periòdicament cursos propis en col·laboració amb entitats del sector.

Estudiants: promoure activitats dirigides als pregraduats en Biotecnologia, donant tota la informació necessària pel correcte desenvolupament de seus estudis, vetllar per la qualitat de la docència en els ensenyaments de  Biotecnologia i complementar la formació acadèmica amb cursos propis.

Crear contactes

Actuar com a nexe d’unió entre professionals i estudiants per tal de promoure l’intercanvi d’idees i una millor formació per als estudiants.

Fomentar l’emprenedoria científica tot promovent un canvi social cap a una mentalitat emprenedora, oberta i activa. Potenciar les relacions entre els diferents professionals per a generar noves idees i propostes de valor.

Organitzar diferents activitats amb altres grups professionals que fomentin les relacions, el debat i les estratègies comunes.